Tuesday, June 3, 2014

Umdatul Ahkam - Terjemahan4 Jun 2014 - Sebentar tadi saya telah mengulas buku “Umdatul Ahkam – Sandaran Hukum” yang disusun oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam rancangan Assalamualaikum,  TV al-Hijrah.

Buku ini mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam satu judul. Ia menggunakan kaedah Imam al-Bukhari dalam membuat turutan tajuk dan bab.

Seperti mana yang kita tahu, Imam Muslim tidak akan mengulang rantaian penyampai hadis yang telah dilakukan oleh Al-Bukhari, tetapi ia juga hanya merekodkan hadis-hadis sahih sahaja.

Apabila dua hadis yang sama isinya tetapi disampaikan oleh orang yang berbeza, bahkan orang yang menyampaikan itu pula disepakati oleh seluruh ulama hadis sebagai seorang yang boleh dipercai, maka. Maka kita akan dapati bahawa ia adalah hadis yang paling sahih.

Inilah yang menjadi keistimewaan buku Umdatul Ahkam.

Antara kehebatan lain, buku yang diterbitkan oleh Kemilau Publika ini memberi penjelasan ringkas berkaitan makna-makna bagi istilah hadis yang sukar difahami. Sehingga ia menggunakan bahasa terjemahan yang mudah difahami oleh semua peringkat pembaca.

Di dalam sinopsis belakang buku ini saya sebutkan,


 Umdatul Ahkam merupakan sebuah buku rujukan hukum agama yang paling sahih dengan menjadikan sandaran tertinggi dalam ilmu hadis sebagai panduan utama.

Buku ini disusun oleh al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi (541 H – 600 H). Ia menghimpunkan hadis-hadis sahih yang berkaitan hukum agama yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terkandung di dalamnya 420 hadis di dalam 19 bab.

Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi berkata dalam pendahuluan buku ini,

“Sebahagian daripada rakanku pernah meminta supaya aku meringkaskan hadis-hadis yang berkaitan hukum agama yang disepakati oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi. Lalu aku menunaikan permintaan mereka dengan menyusun buku ini. Aku mengharapkan supaya ia dapat dimanfaatkan.”


Semoga ia bermanfaat.
_______________

Penerbit  : Kemilau Publika SDN BHD
ISBN : 9789673611256
Format : Kulit Nipis Berkilauan
Tarikh terbitan : 30-JUN-2014
Harga : RM 22 (Semenanjung) RM 25 (Sabah/Serawak)

No comments:

Post a Comment