Tuesday, June 23, 2015

Taubat Usia Muda

Buku ini bercerita tentang bersegera untuk taubat dan harganya di dalam penilaian manusia.

Apa yang lebih menarik ialah, ia mengumpulkan kisah-kisah taubat manusiawi hebat seperti al-Qa'nabi yang berubah serta merta apabila mendengar hadis Nabi Saw.

Buku ini berbentuk bacaan ringan dan padat dengan kata-kata hikmah dan huraian yang mampu melembutkan jiwa serta membuai perasaan syahdu.


Terjemahan: Kenali Hadis Sahih, Dhoif dan Palsu

 

“Al-Manarul Munif Fis Sahih wa Dhoif” adalah antara puluhan buku tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (751H) berkaitan cara untuk membezakan hadis sahih dan palsu yang sering diguna pakai. Karya ini ditulis 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Tanpa melihat kepada rangkaian sanad perawinya, buku ini menjelaskan cara mengenali hadis palsu hanya dengan melihat isi kandungan sahaja.

Contoh-contoh yang diberikan di dalam buku ini menggunakan hadis yang popular dalam kalangan masyarakat kini. Alangkah terkejutnya kita apabila mengetahui hadis yang popular itu sebenarnya palsu! Ibnu Qayyim menjelaskannya satu persatu.

Buku Al-Manarul Munif ini diberi beberapa nilai tambah:

•    Dari sudut takhrij daripada kitab-kitab ulama yang lain.
•    Ulasan ringkas bagi memudahkan pembaca memahami maksud hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
•    Isi kandungan disertakan dengan bahasa Arab dan terjemahan bahasa Melayu bagi memudahkan rujukan. 

Diharapkan dengan kehadiran buku Al-Manarul Munif ini dapat membantu para pendakwah, guru-guru, serta seluruh umat Islam khususnya, mengenali hadis-hadis palsu sekali gus bertindak menghalang hadis tersebut daripada terus disebarkan.


Misi Haji Mabrur


Tuan Haji Zainal ialah seorang bekas guru yang pergi umrah dan haji tanpa persediaan lengkap. Hampir-hampir KOSONG persediaan.

Beliau pernah menulis setiap rinci perjalanan menuju baitullah (manuskrip dihantar kepada penerbit lain. Belum diterbitkan.) .

Tetapi beliau berfikir, ramai orang pergi haji tanpa ada matlamat yang betul. Akhirnya haji atau umrah menjadi seperti satu perlancongan, bukan ibadah.

Maka beliau menulis buku ini, "Misi dan Visi Haji" supaya haji tidak lagi sia-sia.

Itulah yang beliau ceritakan kepada saya tentang latar belakang penulisqn buku ini.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik buat Tuan Haji Zainal atas usaha yang berharga ini.
________
Buku ini berharga: RM 15.
Senipis 161 muka surat.
Beratnya kurang 500g.

Suatu penulisan yang ringan dan santai.

Sunday, April 12, 2015

Merungkai Persoalan Terjemahan Syamail Muhammadiyah terbitan Kemilau Publika SDN BHD

Alhamdulillah, sambutan bagi buku karya agung Imam at-Tirmizi berjudul Syamail Muhammadiyah terbitan Kemilau Publika SDN BHD sangat hebat. Permintaan tinggi dan ramai suka membacanya. 

Untuk melihat keistimewaan terbitan Kemilau, anda boleh merujuk catatan blog yang lepas: Syamail Muhammadiyah: Peribadi Agung Junjungan Mulia Nabi Kita. 

Justeru itu, buku ini dijadikan panduan oleh ramai Ustaz Ustazah ketika mengajar. Maka, beberapa soalan yang bersifat ilmiah ditanya kepada saya berkaitan buku ini. 

Soalan 1. Pada hadis no 9, mengapa hanya terdapat matan hadis berbahasa Arab daripada kata-kata Jabir bin Samurah. Mengapa tidak disertakan matan perbualan antara Syukbah dan Simak?



Jawapan : Jabir bin Samurah (W:66H) ialah sahabat Nabi, maka hadisnya diutamakan berbanding perbualan Syukbah (85H-160H) dan Simak (W 123H). 

Kami menetapkan hadis yang mempunyai matan Arab hanya diletakkan pada kenyataan Nabi SAW atau para sahabat atau Tabiin (jika perlu sahaja). Tujuannya adalah untuk menjadikan kitab ini hanya menceritakan kata-kata Rasul atau kata-kata orang terdekat yang menceritakan berkenaan Rasulullah SAW. 

Apatah lagi, kata-kata Simak itu hanyalah bersifat menjelaskan kenyataan Jabir bin Samurah radhiyallahuanhum ajmain.

Soalan 2: Mengapa simbol "<< >>" tidak konsisten? 

Jawapan: Simbol tersebut diambil daripada perisian Maktabah asy-Syamilah. Simbol itu bermaksud ia adalah kata-kata Rasulullah atau para sahabat. Tetapi, terbitan Kemilau Publika tidak mensyaratkan isu tersebut. Maka berlaku  pertembungan apabila sebahagian tempat mempunyai simbol "<< >>"dan di tempat lain telah dibuang.

Soalan 3: Mengapa perkataan al-Barra' bin `Azib tidak konsisten?

Jawapan: Jika dirujuk di dalam terbitan ini, anda akan dapati perkataan al-Barra' ditulis: al-Barra', atau al-Bara'.Perbezaan ini dirujuk kepada perbezaan penterjemah yang menterjemahkannya. Sebahagian penterjemah mengambil pendekatan nama al-Barra' mempunyai "Syaddah" dan sebahagian lain mengatakan "tidak ada Syaddah". Maka, perbezaan ini bersifat harmoni lalu kami membiarkannya.

Sebarang persoalan berkaitan kualiti syariah buku terbitan Kemilau Publika SDN BHD boleh diajukan melalui link Facebook peribadi saya: KLIK (TANYA)

Tuesday, January 6, 2015

Soalan Berkaitan Kitab Syamail Terbitan Kemilau Publika SDN BHD

Ada seorang kenalan Facebook saya bertanya;


Berikut adalah jawapan saya:


Waalaikumusalam.

Jawapan 1: Ia adalah kenyataan Ibnu Taimiyah yang mencakupi kesimpulan bab berkenaan.
Jawapan 2: Ibnu Taimiyah adalah salah seorang daripada ulama Hadis. Maka pastinya dia meriwayatkan banyak hadis sepertimana yang terdapat di dalam kitab-kitabnya.


P/s: Jika anda mahu review buku SYamail Muhammadiyah yang diterjemahkan oleh Kumpulan Penterjemah Kemilau Publika, sila rujuk link berikut: http://editorsyariah.blogspot.com/2014/11/syamail-muhammadiyah-peribadi-agung.html




Thursday, November 27, 2014

Syamail Muhammadiyah: Peribadi Agung Junjungan Mulia Nabi Kita

Metodologi Terjemahan

Buku Syamail Muhammadiyah ini adalah antara karya agung ulama silam yang berjaya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Tim Penterjemah Kemilau Publika.



Buku ini sering menjadi rujukan oleh pelbagai pihak bagi mendorong mereka untuk mengenali peribadi agung Nabi Muhammad . Justeru itu di bahagian penyuntingan, kami memastikan kitab yang diterjemah yang bersumberkan kitab asal menepati kriteria terjemahan terbaik.





Untuk memenuhi kriteria tersebut, kami telah meletakkan metodologi terjemahan berikut:

1) Mengekalkan rangkaian sanad.

Rangkaian sanad sangat penting dalam pengajian Sima` al-Ahadis. Justeru itu, kami mengekalkannya supaya Tuan-tuan Guru mampu menggunakan fungsi buku ini sepenuhnya sepertimana buku asal dalam bahasa Arab.

2) Meletakkan matan hadis bersama-sama terjemahan.


Kaedah ini digunakan bagi memudahkan penilaian terjemahan daripada Tuan-tuan Guru yang mengajar serta hafalan para pelajar.

3) Menjadikan terjemahan bertepatan dengan pemahaman kitab syarah.

Perkara ini penting bagi memastikan pemahaman teks tidak lari daripada maksudnya apabila menggunakan istilah-istilah bahasa. Rujukan yang digunakan ialah kitab, Al-Mawahib Al-Ladunniyyah ‘Ala Syamail Al-Muhammadiyah hasil karya Imam Al-Bajury (dilahirkan pada tahun 1198 H dan meninggal dunia pada 1277 H), bermazhab asy-Syafi‘i yang dicetak oleh Maktabah Darul Minhaj, Jeddah, Arab Saudi.



Ulasan ulama hadis moden, Dr. Muhammad `Awwamah (ulama hadis moden yang mengarang kitab-kitab agama berkaitan hadis) terhadap syarah Imam Al-Bajury juga menjadi salah satu tunjang kuat dalam memastikan kualiti terjemahan. Sistem susunan bab dan nombor yang diletakkan pada hadis juga mengikut susunan yang terdapat di dalam kitab tersebut.

4) Memastikan setiap hadis mempunyai takhrij ringkas.

Takhrij ialah mengeluarkan sumber hadis daripada riwayat imam-imam yang lain. Tetapi takhrij yang diberikan bersifat ringkas. Maka ia tidak panjang berjela-jela supaya pembaca mudah faham dan boleh dijadikan rujukan.


5) Nombor Hadis.

Sistem penomboran kitab-kitab hadis ini adalah mengikut rujukan cetakan sepertimana yang dilampirkan pada muka surat terakhir.


6) Ulasan bab.


Pada setiap bab diletakkan ulasan ringkas bagi memudahkan pembaca memahami metodolgi Imam at-Tirmizi dalam menyusun setiap bab.



7) Meletakkan kualiti hadis.

Antara tambahan penting yang kami berikan kepada buku ini adalah dengan menilai kualiti setiap hadis kepada kategori Sahih, Hasan, Daif, Sangat Daif dan Maudu‘ (Palsu). Tiada hadis Maudu‘ yang dijumpai di dalam buku ini.

Maksud Istilah:

Sahih:

Suatu hadis yang diambil daripada perawi yang benar-benar adil, kuat hafalan, rangkaian sanadnya bersambung, tiada kecacatan (al-`Ilal) pada perawi, dan tiada sifat ragu-ragu (syaz). Inilah syarat hadis-hadis yang disusun di dalam buku Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.

Hasan:

Suatu hadis yang mempunyai syarat yang sama dengan hadis sahih tetapi perawinya lemah sedikit dalam ingatan.

Daif:

Ialah hadis lemah yang tidak memenuhi ciri-ciri hadis Sahih dan Hasan.

Terlalu Daif:

Iaitu hadis yang mempunyai ciri-ciri hadis Daif tetapi ia menghampiri kepada kepalsuan. Hadis seperti ini tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah.

Maudu‘ (Palsu):

Hadis ini menyandarkan suatu kenyataan kepada Nabi Muhammad sedangkan ia adalah satu pembohongan dan pendustaan.


Dalam meletakkan nilai status hadis ini, kami menjadikan perkara berikut sebagai panduan:

Jika hadis itu terdapat di dalam susunan al-Bukhari dan 1. Muslim di dalam kitab Sahih mereka, maka ia adalah sahih.

Menjadikan ulasan kualiti daripada Syeikh Syu`aib al-Arnauth, Syeikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Syeikh Musthofa Dib al-Bugha, Imam at-Tirmizi sendiri dan Syeikh Al-Albani dalam kitab-kitab ulasan hadis mereka sebagai panduan.

Secara keseluruhannya, kami mendoakan semoga penerbitan buku ini berjaya menyebarkan kecintaan umat Islam kepada peribadi agung Nabi Muhammad .

TIM PENTERJEMAH KEMILAU PUBLIKA

Monday, November 24, 2014

Hadis Dhoif: Berwudhuk Ketika Marah

Dikatakan bahawa Rasulullah berkata:

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ


“Kemarahan berpunca daripada syaitan, ia diciptakan daripada api, dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Jika seseorang dilanda kemarahan, hendaklah dia berwuduk.” (HR Ahmad : 17985)

Hadis ini Dhaif. Didhaifkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab "Al-Khulasah". Al-Albani mengatakan sanadnya dhaif kerana `Urwah bin Muhammad dan bapanya adalah Majhul dari sisi al-Albani. 

Penjelasan lanjut untuk para pelajar ilmu hadis, boleh merujuk kitab Silsilah ad-Dhaifah oleh Al-Albani dan Tausiqul Majhul oleh Ibnu Hibban. Boleh juga merujuk penjelasan hadis ini oleh Kumpulan Syeikh Syuaib al-Arnaouth dalam kitab Musnad Ahmad, teritan Maktabah ar-Risalah. 


الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر: مؤسسة الرسالة
الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

Amalan yang sahih untuk dilakukan ketika marah adalah membaca Isti`azah (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). Ini disandarkan kepada hadis berikut yang sahih: 

Sulaiman bin Surad meriwayatkan: 

: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " فَقَالَ الرَّجُلُ: وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ؟

“Dua orang pemuda saling mencaci di hadapan Rasulullah saw. Terlihat mata salah seorang daripada keduanya mulai merah dan urat lehernya membesar. Rasulullah saw berkata, “Sesungguhnya aku tahu suatu kalimat yang jikalau diucapkan, maka akan hilanglah kemarahan yang menjangkiti diri manusia, iaitu “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.” Lelaki itu berkata, “Apakah tuan menyangka aku orang gila?” 

(HR Muslim: 2610)

WallahuAlam.